E-ISSN 2148-2373
Popüler Makaleler
Resistin, Koroner Arter Hastalığında Potansiyel Bir Aktör
(Bezmialem Science 2014; 2: 46-51)
DOI: 10.14235/bs.2014.239
8790 kez görüntülendi
Kanser Rehabilitasyonunda Palyatif Yaklaşımın Yeri ve Önemi
(Bezmialem Science 2014; 2: 31-37)
DOI: 10.14235/bs.2013.213
7918 kez görüntülendi
Parmak Replantasyonları ve Ayaktan Ele Parmak Nakillerinde Yeni Bir Dinamik Eksternal Fiksasyon Yöntemi
(Bezmialem Science 2014; 2: 42-45)
DOI: 10.14235/bs.2014.160
7737 kez görüntülendi
Çocukluk Çağı Astımında Risk Faktörlerinin Yaşam Kalitesine Olan Etkisi
(Bezmialem Science 2014; 2: 52-57)
DOI: 10.14235/bs.2014.226
7259 kez görüntülendi
Tibial Plato Kırığı Sonucu Gelişen İhmal Edilmiş Patella Çıkığı Olgusu
(Bezmialem Science 2013; 1: 39-42)
DOI: 10.14235/bs.2014.138
6941 kez görüntülendi
Ortak Bir Kütükle Truncus Coeliacus’tan Çıkan Sağ ve Sol Arteria Phrenica Inferior
(Bezmialem Science 2013; 1: 37-38)
DOI: 10.14235/bs.2014.155
6814 kez görüntülendi
Çocuklarda Trikobezoar Vakalarına Yaklaşım: Literatüre Genel Bakış
(Bezmialem Science 2014; 2: 26-30)
DOI: 10.14235/bs.2014.270
6605 kez görüntülendi
Hepatitis C Virus İnfeksiyonuna Bağlı Ekstrahepatik Manifestasyon Olarak Glomerüler Hastalıklar
(Bezmialem Science 2013; 1: 5-15)
DOI: 10.14235/bs.2013.111
6512 kez görüntülendi
Editörden
(Bezmialem Science 2014; 2: -)
6238 kez görüntülendi
Diffuz İdiopatik Skeletal Hiperostoz ile Karışan Ankilozan Spondilit: Olgu Sunumu
(Bezmialem Science 2014; 2: 58-60)
DOI: 10.14235/bs.2014.223
6232 kez görüntülendi
Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Potansiyel Antikolinesteraz Bir Kaynak Olarak Lamiaceae Familyası Bitkileri
(Bezmialem Science 2014; 2: 1-25)
DOI: 10.14235/bs.2014.233
6189 kez görüntülendi
Hiperparatiroidizme Sekonder Vitamin D Yetmezliğine Bağlı İki Taraflı ve Aynı Zamanlı Kuadriseps Tendon Yırtığı Vaka Sunumu
(Bezmialem Science 2013; 1: 33-36)
DOI: 10.14235/bs.2014.114
6173 kez görüntülendi
Statin Kullanan Kardiyovasküler Sistem Hastalarında MTHFR C677T Polimorfizmi
(Bezmialem Science 2014; 2: 38-41)
DOI: 10.14235/bs.2014.311
6016 kez görüntülendi
Akut Batın ile Presente Olan MALT Lenfomadan Transforme Diffuz Büyük B Hücreli Lenfoma
(Bezmialem Science 2014; 2: 86-88)
DOI: 10.14235/bs.2014.341
5856 kez görüntülendi
Anadolu Popülasyonunda Gömülü Premolar Prevalansı
(Bezmialem Science 2013; 1: 28-32)
DOI: 10.14235/bs.2014.1413
5802 kez görüntülendi
Deksametazonun Sodyum Nitroprussid ile Oluşturulan Oksidatif Hasarda Kurbağa Siyatik Sinir Aksiyon Potansiyelleri Üzerine Etkisi
(Bezmialem Science 2013; 1: 21-27)
DOI: 10.5152/bs.2013.1386
5563 kez görüntülendi
Çiğ Pirinç Yeme Şikayeti İle Gelen Demir Eksikliği Anemi Olgusu
(Bezmialem Science 2014; 2: 101-102)
DOI: 10.14235/bs.2014.280
5488 kez görüntülendi
Kronik Subdural Hematom Drenajı Sonrası Gelişen Apse Benzeri Büyüyen Kistik Lezyon
(Bezmialem Science 2014; 2: 89-92)
DOI: 10.14235/bs.2014.113
5455 kez görüntülendi
Üçüncü Büyük Azı Çekiminde Karşılaşılan Mandibular Ramus Kırığı: Olgu Sunumu
(Bezmialem Science 2014; 2: 98-100)
DOI: 10.14235/bs.2014.329
5346 kez görüntülendi
Beta-3-Adrenoseptörlerinin Otonom Sinir Sistemindeki Rolü
(Bezmialem Science 2013; 1: 16-20)
DOI: 10.5152/bs.2013.1387
5159 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018