E-ISSN 2148-2373
Derleme
Dünya Antidoping Şifresi: Doğrular ve Yanlışlar
1 Department of Medical Pharmacology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 301-304
DOI: 10.14235/bs.2018.2112
Anahtar Kelimeler: Doping, farmakoloji, WADA, yasaklı, olimpiyat
Özet

Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), doping ve yasaklı maddeler konusunda Dünya’daki kuralları belirleyen tek otorite olup, yasaklı maddeleri içeren listesini her yıl güncellemektedir. Buradaki amaç, atletik performans artışı yapan maddelerin kullanımını önlemek ve böylece tüm yarışmacılara eşit ve adil bir ortam yaratmak yanında, kötüye kullanım potansiyeli taşıyan bu maddelerin sebep olabileceği beklenmeyen ve istenmeyen etkilerinden sporcuları korumaktır. 2018 yasaklı maddeler ve metodlar listesi üç alt başlıktan oluşmaktadır. Yasaklı maddeler “S” kodu ile sınıflandırılmışken, yasaklı metodlar “M”,

bazı özel spor branşlarındaki yasaklılar ise “P” ile sınıflandırılmıştır. Bu derlemede WADA 2018 yasaklılar listesindeki mantıksız uygulama ve talimatlar eleştirilmektedir. Örneğin; birçok beta-2 agonist, diüretik/maskeleyici ajanlar ve uyarıcı maddeler yasaklanmış olmasına ragmen, bu gruplardan az sayıda maddenin limitli kullanımına izin verilmektedir. MAO inhibitörleri ve antikolinerjikler gibi, amfetamin benzeri şekilde ruhsal durumu yükselten ve fiziksel dayanıklılığı arttıran maddeler WADA tarafından henüz yasaklanmamıştır. Ayrıca beta blokerler ve alkolün bazı branşlarda serbest, bazılarında ise yasaklı olması da tartışılmıştır.


Cite this article as
: Gepdiremen A. The World Anti-Doping Code: Truths and Wrongs. Bezmialem Science 2018; 6(4): 301-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018