E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Asimetrik Blefarospazm
1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.1931
Anahtar Kelimeler: Asimetrik, Blefarospazm, Fokal, Distoni, Botoks
Özet

Benign esansiyel blefarospazm(BEB) orbikularis okuli kasının iki yanlı kasılması sonucu göz kapaklarının istemsiz olarak kapatılmasına yol açan fokal bir distonidir. Elli bir yaşında bayan hasta yaklaşık 11 yıldır önce sol, 1 yıl sonra da sağ göz kapağında başlayan kasılma ve kapanma şikayetleri ile nöroloji polikliniğine başvurdu. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesi normal olarak değerlendirilen hastaya mevcut öykü ve nörolojik muayene bulgusu ile blefarospazm tanısı konuldu. Botulinum toksin-A enjeksiyonu yapılan hasta 2 hafta sonra kontrole çağırıldı. BEB zaman zaman fonksiyonel körlüğe varacak derecede hastanın yaşam kalitesini bozan bir hastalık olup tanı ile tedavi başlanması arası geçen süre özellikle atipik başlangıç ve seyirli olgularda belirgin gecikebilmektedir. Bu sebeple de tipik başlangıç ve seyir göstermeyen hastalarda ayırıcı tanıdaki diğer hastalıklar ile karışabilmektedir. 


Cite this article as
: Baran G, Deniz Ç, Gürsoy AE, Babacan Yıldız G. Asymmetric Blepharospasm. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.1931

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018