E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Asemptomatik Diyabetes Mellituslu Hastalarda Supraspinatus ve Biceps Tendonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi
1 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.1552
Anahtar Kelimeler: Ultrason, omuz, diyabetes mellitus
Özet

 

Amaç: Omuz dejenerasyonu ve rotator cuff yırtıkları yaşla artmakta ve omuz ağrısının sık nedeni olmaktadır. Diyabet kas iskelet sisteminde en çok patolojiye neden olan endokrin bozukluktur. Biz çalışmamızda diyabetik ve kontrol grubu asemptomatik hastalarda omuz morfolojisini değerlendirmeyi amaçladık.


Yöntemler: Çalışmaya omuz ağrısı olmayan 52 diyabetik hasta (62,4±9,6 yıl) ve 46 diyabetik olmayan hasta (66,2±7,8 yıl) dahil edildi. Ulltrasonografik değerlendirme sağ omuza, standart protokol kullanılarak yapıldı. İnceleme lineer prob (5-13MHz) ile multiplanar olarak yapıldı.


Bulgular: Diyabetik hastaların 8’inde (%17,4), kontrol grup hastaların ise 7’sinde (%13,5) kalsifik tendinit varlığı belirlendi. Diyabetik hastaların 4’ünde (%8,7), kontrol grup hastaların ise 1’inde (%1,9) supraspinatus tendonunda parsiyel yırtık belirlendi. Diyabetik hastaların 8’ünde (%17,4), kontrol grup hastaların ise 2’sinde (%3,8) supraspinatus tendonunda tam kat yırtık belirlendi. Diyabetik hastaların 10’unda (%19,0), kontrol grup hastaların ise 6’sında (%13,0) biceps tendiniti belirlendi. Diyabetik ve kontrol grubu hastalar karşılaştırıldığında gruplar arasında kalsifik tendinit görülme sıklığı, supraspinatus tendonunda yırtık varlığı ve biceps tendinit görülme sıklığı açısından anlamlı fark gözlendi (p<0,05).


Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre diyabet omuz dejenerasyonlarını hızlandırmaktadır. Ultrasonografik değerlendirme omuz problemlerini değerlendirme imkanı sunan ucuz güvenilir bir görüntüleme metodudur.


Cite this article as: Çağlar Okur S, Circi E. Ultasonographic Evaluation of Shoulder with Diabetes Mellitus Patients. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.1552

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018