E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Düz proksimal Femur Çivileri Femurun Anterior Eğimi ile Uyumsuzdur
1 Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Orthopedics and Traumatology, Ordu University School of Medicine, Ordu, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2241
Anahtar Kelimeler: Femur, trokanterik kırık, proksimal femur çivisi, anterior eğim
Özet

Amaç: Yaşlıların trokanterik kırıklarının (TF) tespitinde sıklıkla tercih edilen anatomik olmayan, düz, standart proksimal femur çivilerinin (PFN) distal ucu, ileri yaş ve osteoporoz nedeniyle eğimi artmış femurun anterior korteksi ile sıkışmaktadır. Bu çalışmada standart PFN uygulaması ile artmış femoral eğim arasındaki ilişki araştırıldı.

 

Yöntemler: 2011 ile 2015 yılları arasında TF nedeniyle PFN uygulanmış olan 111 hasta (59 erkek, 52 kadın; ortalama yaş 74,5) geriye dönük incelendi. Anterior korteks ve çivi arasındaki ilişki çivi ve femurun distal anatomik aksları arasındaki açının (ADA) ölçümü ile değerlendirildi. Hastalar ADA açılarına göre iki guruba ayrıldı (Grup I ADA≤4° ve grup II ADA>4°). Fonksiyonel sonuçlar ve ağrı Harris kalça skoru (HHS) ve görsel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Komplikasyonlar kaydedildi.

 

Bulgular: Ortalama ADA 4.5°±1.5° olarak bulundu. Grup I'de 47 ve grup II'de 64 hasta mevcuttu. Grup I ve grup II'de ortalama HHS sırasıyla 80,6 ve 79,3 (p=0,464) ve ortalama VAS skoru 2,13 ve 5,35 (p<0,001) olarak bulundu. Beş hasta lag vidasının sıyırması nedeni ile revize edildi (iki hasta total kalça artroplastisi ile ve üç hasta çivi revizyonu ile). Tüm hastalarda enfeksiyon olmadan kaynama elde edildi.

 

Sonuç: Femurdaki artmış eğimin, düz çivilerin anterior kortekste sıkışmasına neden olması nedeniyle özellikle Kafkas toplumlarındaki gibi göreceli olarak kısa boylu insanlarda ya da ileri osteoporotik olanlarda anterior eğimli yeni dizayn çivilere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Cite this article as: Yıldız F, Güzel Y, Erden T, Kara D, Elmadağ NM. Straight Proximal Femoral Nails Mismatch with the Anterior Bowing of the Femur. Bezmialem Science DOI: 10.14235/bs.2018.2241

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018