E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Nazal Septum Deviasyon Tiplerinin Östaki Tüp Fonskiyonuna Etkisi
1 Department of Otorhinolaryngology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.2285
Anahtar Kelimeler: Nasal septum tipi, östaki tüpü, septoplasti, orta kulak
Özet

Amaç: Nazal septum deviasyonları literatürde altı farklı alt tipe ayrılmıştır. Bu tiplerin nazal pasajda oluşturdukları obstrüksiyonun ve hava akımının farklı olmasından dolayı östaki tüpüne etkileri farklı olabilmektedir. Çalışmamızda farklı nazal septum deviasyonlarının östaki tüpü fonksiyonuna etkisi incelenmiştir.

 

Yöntemler: Çalışmamıza alt farklı septum tipinde toplam 80 hasta ve 15 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Östaki tüpü fonksiyonlarını P1, P2 ve P3 ile test ettik. P1; istirahat halindeki timpanometrik ölçümdür.P2; Toynbee manevrası sonrasındaki timpanometrik ölçümdür. P3; Valsalva manevrası sonrasındaki timpanometrik ölçümdür. Östaki tüpünün fonksiyonerliği; P1-P2>10 daPa veya Pmax-Pmin>15 daPa kriteleri ile değerlendirimiştir. Operasyondan önce ve operasyondan 6 ay sonra ölçümler tekrarlandı.

 

Bulgular: Operasyondan önce tip 1, 2, 3 ve 5 de sağlıklı gönüllülere göre anlamlı östaki tüpü disfonksiyonu yoktu. Operasyondan önce tip 4 ve 6’da sağlıklı gönüllülere göre anlamlı östaki tüpü disfonksiyonu mevcuttu. Operasyondan sonra 6. ayda yapılan ölçümlerde tip 4 ve 6’da östaki tüp fonksiyonlarında anlamlı düzelme görüldü.

 

Sonuç: Çalışmamızda ulaştığımız sonuçlara göre orta kulak cerrahilerinden önce septoplasti işlemini sadece tip 4 ve 6 nazal septum deviasyonlu hastalara uygulamak hem gereksiz maliyeti azaltacak hemde morbiditeleri önleyerek orta kulak cerrahilerinin başarısını artıracaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018