E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Kasık Fıtığı Tamirinde Lichtenstein, Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal Ve Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Yöntemlerin Karşılaştırılması ve 104 Hastalık Deneyimimiz
1 Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1060
1187 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, lichtenstein, tapp, tep
Özet

Amaç: Bu çalışmamızda kasık fıtığı tanısı ile Lichtenstein açık onarım (LAO), transabdominal preperitoneal (TAPP) ve total ekstraperitoneal (TEP) laparoskopik onarım uygulanan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2011 ve Aralık 2015 tarihleri arasında kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen 104 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. LAO uygulanan 29 hasta grup 1, TAPP uygulanan 42 hasta grup 2 ve TEP uygulanan 33 hasta grup 3 olarak tanımlandı. Grupların demografik özellikleri, vücut kitle endeksleri (VKİ), ameliyat süreleri, ameliyat sonrası komplikasyonları karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Grup 1’de 1 hastada, grup 2’de 10 hastada ve grup 3’de 7 hastada bilateral kasık fıtığı mevcuttu. Grup 2’de 4 hasta, grup 3’de ise 2 hasta daha önce LAO uygulaması sonrası nüks kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edildi. Grup 1’de ortalama ameliyat süresi 50,13±14,28 dakika, grup 2’de ortalama ameliyat süresi 69,61±22,19 dakika ve grup 3’de 63,87±18,09 dakika olarak hesaplandı. Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi grup 1’de 1.4 gün, grup 2’de 1.2 gün, grup 3’de ise 1.1 gün olarak bulundu. Ameliyat sonrası erken dönemde her 3 grupta da major bir komplikasyon gelişmedi.

 

Sonuç: Fıtık cerrahisinde özellikle bilateral ve nüks olgularda laparoskopik teknikler tercihen uygulanmaktadır. Primer ve tek taraflı olgularda ise Lichtenstein tekniği ve laparoskopik tekniklerle benzer sonuçlar elde edilmektedir. Laparoskopik yöntem seçiminde en önemli faktör cerrahın laparoskopi deneyimidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.07.2017