E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Ehrlich Asit Karsinomu Oluşturulmuş Farelerde Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları (HIFU) Etkinliğinin in vivo Araştırılması
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 istanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye  
3 Medicana International Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
4 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
6 Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye  
7 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul, Türkiye  
8 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1417
1366 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason, Ehrlich asit karsinomu, balb/c fare, kanser
Özet

Amaç: Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrasonun (HIFU) fokal bir alana uygulanması ile yüksek ısı ve sonrasında koagülasyon nekrozu ve kavitasyon oluşmaktadır. HIFU’nun bu özelliği kanserli dokuların yıkımında kullanılmasına imkan tanımaktadır. Farklı kanser çeşitlerinde HIFU’ nun etkin kullanımı ve klinik uygulamaları ile ilgili verilere ulaşılabilmesi için, Balb/c fareler üzerinde oluşturulmuş Ehrlich asit karsinom modelindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 

Yöntemler: Donör farenin periton boşluğundan elde edilen taze Ehrlich asit tümör hücreleri, çalışma grubundaki farelerin flank bölgesine enjekte edildi. Toplam 24 deney hayvanı tümör oluşumu sonrası kontrol (Grup 1), SHAM tedavi (Grup 2) ve HIFU tedavi (Grup 3) olarak belirlenmiş üç gruba eşit olarak dağıtıldı. HIFU uygulaması (frekans 1,5 MHz), ultrason görüntüsü altında hipoekoik tümör dokusu hiperekoik olana kadar, her 10 sn’de bir 1000 milisaniye olacak şekilde gerçekleştirildi. Tedavi etkinliğinin belirlenmesi için tedavi öncesi (Hacim 1) ve sonrası tümör çapı ölçümleri ve tümör hacmi hesaplamaları (Hacim 2) yapıldı. İkinci haftanın sonunda, geride kalan tümör dokusunun histopatolojik incelemesi için hayvanlar sakrifiye edildi. 

 

Bulgular: Her üç grupta tedavi sonrası tümör boyut ve hacimlerinde artış görüldü. Patolojik olarak tümörler ekspansif büyüme paternine sahip solid karsinom şeklinde idi. Nekroz yüzdesi Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 için sırası ile 70±9,6, 70±9,4 ve 75,6±4,17 olarak bulundu. Grup 1 ve grup 3’e ait Hacim 2 değerleri ile grup 2’e ait Hacim 2 değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı


Sonuç: Tümör hacminde bir küçülmenin sağlanabilmesi için, HIFU’nun tedavi süresinin arttırılması, tedavinin tekrarlı olarak uygulanması veya tedaviye tümör oluşum sürecinde erken dönemde başlanmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 19.02.2018