E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tıbbi Müdahaleler için Kullanılan Matbu Onam Formlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi
1 Department of History of Medicine and Ethics, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
2 Department of History of Medicine and Ethics, Muğla Sıtkı Koçman University School of Medicine, Muğla, Turkey  
3 Health Sciences Institute, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey  
4 Administrative Services Secretary General of the Muğla Association of Public Hospitals, Muğla, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 294-300
DOI: 10.14235/bs.2018.1835
Anahtar Kelimeler: Tıp etiği, aydınlatılmış onam, onam formları, okunabilirlik
Özet

Amaç: Bir eğitim ve araştırma hastanesinde tıbbi girişimler için kullanılan matbu onam formlarının etik standartlara uygunluğunu değerlendirmek


Yöntemler
: Bu araştırmada bir eğitim ve araştırma hastanesinde tıbbi müdahaleler için kullanılmak üzere hazırlanmış matbu aydınlatılmış onam formlarının içeriği araştırmacılar tarafından sınıflandırıldı. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’na uyumu, Ateşman Okunabilirlik Formülü ile okunabilirliği ve tıbbi terminoloji kullanımı açısından değerlendirildi.


Bulgular
: Araştırma süresinde hastanede kullanılan işleme özgü onam formu sayısı 336 idi. Araştırmacılar tarafından sınıflanan içeriğe göre müdahalenin amacı (>67), riskleri (>96) ve sorumlu hekimin adı-soyadı (>94) bölümleri en sık tekrarlanan bölümlerdi.  Tüm bilgilendirme ve onam formlarının okunabilirlik seviyesi “zor” idi (>94). Formların içeriğinde hastanın bilmeme hakkını vurgulayan önemli bölümler olduğu gibi hasta dışında bir personelin imzası gibi hasta gizliliğini ihlal edebilecek bölümler de vardı.


Sonuç
: Kullanılan matbu onam formlarının mevzuat çerçevesinde güncellenmesi ve anlaşılırlığının sağlanması aydınlatılmış onamın hayata geçirilmesinde yaşanan sorunları azaltabilir.


Cite this article as
: Akpınar A, Özcan M, Ülker D, Öksüzler O. Ethical Assessment of Blank Consent Forms for Medical Interventions in a Training and Research Hospital in Turkey. Bezmialem Science 2018; 6(4): 294-300.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018