E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
İzole Altıncı Kranial Sinir Paralizi Etyolojisinde Zona ve Diyabet Birlikteliği Olan Bir Olgu
1 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bursa, Türkiye  
2 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye  
3 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
4 Kırklareli Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kırklareli, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 317-319
DOI: 10.14235/bs.2018.1766
Anahtar Kelimeler: Kranial sinir felci, zona, diyabet
Özet

Malignite, immünsüpresif ilaç kullanımı ve diabetes mellitus  (DM) herpes zoster (HZ) açısından risk faktörleri olarak tanımlanmaktadır.Diabets mellitus tanısı olan 58 yaşında erkek hasta çift görme şikayeti ile acile servise başvurdu. Hastanın nörolojik muayeneinde sağ göz rektus kas paralizisi ve derin tendon reflexlerinde hipoaktivite mevcuttu. Bu olgu sunumunda, nadir görülen bir vaka olarak postviral enfeksiyon sonrası izole 6. Kranial sinir felç tanısı alan bir hasta tartışılmıştır.

 

Cite this article as: Güneş A, Yıldız D, Pekel Büyükkoyuncu N, Seferoğlu M, Parmak N, Yazgan S et al. THE ISOLATED ABDUCENS NERVE PALSY OCCURED AFTER POSTVIRAL INFECTION IN A DIABETIC PATIENT. Bezmialem Science 2018; 6(4): 317-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018