E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
İlk Total Kalça Protezi Revizyonu Sonrasında Tekrar Revizyona Sebep olan Faktörler: Orta Dönem Sonuçlar
1 Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Acibadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2563
Anahtar Kelimeler: Revizyon, total kalça protezi, sağkalım
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı total kalça artroplastisi (TKA) revizyonu uygulanan hastalarda tekrar revizyona sebep olan faktörleri ortaya koymaktır.


Yöntem
: 252 hastada (274 kalçasında) yapılan 352 TKA Revizyon girişimi (Ocak 2001-Aralık 2012) geriye dönük olarak analiz edildi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; major komponent revizyonu (asetabular veya femoral), modüler komponentlerin değişimi (femoral baş- asetabuler liner), enfeksiyon varlığında debridman liner değişimi ve/veya 2 aşamalı revizyon dahil edildi. Hastaların revizyon sonrası ortalama takip süresi 7.5 yıl (2-15 yıl) idi.


Bulgular
: İndeks TKA revizyonu sonrasında %17,6 oranında (62 TKA re-revizyonu/352 TKA revizyonu) tekrar revizyona ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. İlk revizyon sonrasında ikinci revizyona kadar geçen ortalama süre 60.4 ay (0.5-348 ay) idi. İlk revizyon sonrasında en sık ikinci revizyon sebebi aseptik gevşeme (38 TKA revizyonu, %61,2) olarak tespit edildi. İkinci kez revizyona sebep olan en sık diğer faktörler ise instabilite (8 TKA revizyonu %12.9 TKA) ve enfeksiyondu (6 TKA revizyonu sonrası %9.1). Herhangi bir ikinci revizyon index revizyonun sağkalımı için son nokta alındığında, ilk revizyonun 10 yıllık sağkalım oranı 70,8% olarak hesaplanmıştır. Yaş, fiksasyon tipi ve yüzeyler ile cinsiyetin tekrar revizyon oranları üzerinde anlamlı bir etkisi yok iken izole asetabuler komponent revizyonu tekrar revizyon görülme oranı açısından diğer komponent revizyonlarına göre anlamlı olarak yüksekti.


Sonuç
: Bu çalışmada kendi revizyon serimizde indeks revizyon sonrasında tekrar revizyona sebep olan en önemli faktör aseptik gevşeme olarak tespit ettik. instabilite ise ikinci sırada en önemli revizyon sebebiydi.


Cite this article as
: Dikmen G, Özden VE, Karaytuğ K, Tözün İR. Factors Leading to Re-Revision Surgery Following the Index Total Hip Arthroplasty Revision: Mid-Term Results. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2563

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018