E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Çocukluk Yaş Grubunda Sistemik Lupus Eritematozusun Nadir Bir Başvuru Şekli: Kore
1 Department of Pediatrics, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Pediatrics, Nizip State Hospital, Public Hospitals Administration of Turkey, Gaziantep, Turkey  
3 Department of Pediatric Nephrology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 90-92
DOI: 10.14235/bs.2016.957
Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, kore, çocuk
Özet

Sistemik lupus eritematozus (SLE), böbrek, hematolojik ve merkezi sinir sistemi gibi multiorgan ve sistem tutulumuyla karakterize sistemik, kronik iltihabi, otoimmun bir hastalıktır. Klinik olarak ortaya çıkış şekli oldukça değişkendir. Çocuklarda başvuru anında sistemik bulgular, nefrit, nöropsikiyatrik hastalık ve sitopeniler erişkinden daha sıktır. Kore tipik olarak yüzü, dört ekstremiteyi ve boynu tutan sarsak, istemsiz ve amaçsız hareketlerle karakterizedir. Ayrıca hastalar dizartri, yürüme bozukluğu ve nöropsikiyatrik semptomlardan yakınırlar. Kore çocukluk çağında SLE’nin ilk bulgusu olabilir. Burada hareket ve konuşma bozukluğu ile başvurup SLE ilişkili kore tanısı alan 13 yaşında kız hastayı sunduk.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018