E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Primer Akciğer Kanserinde Etyolojik Faktör Olarak Helicobacter Pylori
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, istanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1891
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, etyoloji, akciğer kanseri
Özet

Amaç: Akciğer karsinomlarında mesleki ve çevresel karsinojenlere maruziyet önemli olmakla birlikte, ailevi yatkınlık, genetik anormallikler ve son olarak Helicobacter pylori infeksiyonu ilişkisi gibi bazı diğer faktörler sorgulanmaktadır. Bu çalışmada Helicobacter pylori ve akciğer karsinom ilişkisi üzerinde durulmuştur.


Yöntemler: Otuz sekiz erkek ve 10 kadından oluşan opere edilerek histolojik verifikasyonu sağlanan 48 akciğer karsinomu olgusu çalışmaya alınmıştır. Bunların 22’ si skuamöz hücreli karsinom 26’ sı adenokarsinomdur. Akciğer karsinomu dışı nedenlerle pulmoner operasyon geçiren 20 olgu kontrol grubunu oluşturmaktadır. Karsinom olgularında tümöre bitişik nonneoplastik parankimal ve bronşial doku örnekleri Giemsa ile boyanmıştır. Kontrol grubunda ise bronş kesiti içeren pulmoner doku örnekleri boyamaya alınmıştır. Giemsa boyalı kesitlerde bronş epiteli ve lümeninde basil aranmıştır.


Bulgular: Helicobakter pylori 48 karsinom olgusunun ikisinde saptanmıştır. Bu iki olguda histopatolojik tanı skuamöz hücreli karsinomdur. Kontrol grubunda ise basil saptanmamıştır.

 


Sonuç: Serolojik çalışmalarla akciğer kanseri ve HP arasında ilişki ortaya konmaya çalışılmakla birlikte çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Ekilme ya da inhalasyon ile akciğere ulaşan bakterinin direkt olarak etkili olduğu söylenmektedir. Kronik Helicobacter pylori enfeksiyonunun gastrin ve COX-2 seviyelini arttırarak bronş epitel proliferasyonu ve bunun ötesinde pulmoner karsinogeneze katkıda bulunduğu öne sürülmektedir. Sonuç olarak Helicobacter pylori infeksiyonu ve akciğer karsinomu arasındaki ilişki farklı tipteki çalışmalarla ortaya konabilir ve altta yatan mekanizmalar açığa çıkarılabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018