E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Sağlık Çalışanlarında Kızamık Seroprevalansı
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye  
2 Eyüp Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye  
3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1524
Anahtar Kelimeler: Kızamık, seroprevalans, sağlık çalışanı
Özet

Giriş: Kızamık aşıyla önlenebilen ve potansiyel olarak salgınlara neden olabilen bir hastalıktır. Sağlık çalışanları, enfeksiyona maruziyet açısından en hassas grubu oluşturur. Bu çalışmada sağlık çalışanlarında kızamık seroprevalansı ve seroprevalans ile yaş ve meslek grupları arasındaki ilişki incelenmiştir.

 

Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2010 ve Ocak 2011 tarihleri arasında kızamık serolojisi bakılan 422 sağlık çalışanının sonuçları elektronik bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak tarandı. Personel kayıt biriminden isim yaş ve meslek bilgileri alındı. Kan örnekleri kızamık immunoglobulin G tespiti için mikro-ELISA kiti ile çalışıldı (NovaTec Immundiagnostica GmbH, Dietzenbach, Germany).

 

Bulgular: Kızamığa karşı immünite genel olarak %94 tespit edildi. Tıp dışı çalışanlarda bu oran düşükken (%91), doktorlarda (%98) ve hemşirelerde (%95) bu oran daha yüksek bulundu. Doktorlarda kızamığa karşı immünite oranı dikkat çekici olarak yüksek bulunurken istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.080).

 

Sonuç: Kızamık seroprevalansı yaşla birlikte artmaktadır, özellikle tıbbi çalışanlarda bu oran tıp dışı çalışanlara göre daha yüksektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018