E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Akut Ağrı Tedavisinde Pregabalin ve Ketaminin Karşılaştırılması
1 Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University School of Medicine Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2016.792
1737 kez okundu, 532 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, pregabalin, ketamin, laparoskopik kolesistektomi
Özet

Amaç: Pregabalin ve ketamin perioperatif ağrı yöteminde kullanılan popüler adjuvan analjeziklerdir. Bu çift kör plasebo kontrollü çalışmada pregabalin ve ketaminin elektif laparoskopik kolesistektomi sonrası akut ağrı tedavisinde preventif analjezik etkisini karşılaştırdık.

 

Yöntemler: Laparoskopik kolesistektomi operasyonu geçirecek yetmiş beş hasta (18-65 yaş arası) rastgele 3 gruba ayrıldı: kontrol grubuna (grup C) operasyondan 1 saat önce oral olarak plasebo kapsül verildi, indüksiyonda bolus 5 ml iv serum fizyolojik sonrasında operasyon bitimine kadar serum fizyolojik infüzyonuna devam edildi. Ketamin grubuna (grup K) operasyondan 1 saat önce oral plasebo kapsül verildi. Indüksiyonda bolus 0.5 mg kg-1 ketamin 5 ml serum fizyolojik içinde iv verildi sonrasında operasyon bitimine kadar 10 µg kg-1 dk 1 ketamin infüzyonuna devam edildi. Pregabalin grubu (grup P) operasyondan 1 saat önce oral olarak 300 mg pregabalin kapsül verildi. Indüksiyonda bolus 5 mL iv serum fizyolojik sonrasında operasyon bitimine kadar serum fizyolojik infüzyonuna devam edildi. Postoperatif 24 saat boyunca toplam tramadol tüketimi, visual analog skala (VAS), postoperatif bulantı ve kusma (POBK) insidansı, sedasyon skoru, ilaçlara bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.

 

Bulgular: Postoperatif toplam tramadol tüketimi grup C’ye göre pregabalin ve ketamin grubunda anlamlı şekilde düşük bulundu (p=0,001). Tramadol gereksinimi pregabalin ve ketamin grubunda benzerdi. Postoperatif 30. dakika VAS değerleri ketamin ve tramadol grubunda grup C’ye göre anlamlı düşük bulunmuştur (p=0,001). Ek analjezik ihtiyacı, POBK insidansı ve sedasyon skoru > 2 açısından üç grup benzerdi.

 

Sonuç: Laparoskopik kolesistektomi sonrası ketamin ve pregabalin sedasyon düzeyi veya POBK insidansını ektilemeden tramadol tüketimini azaltarak postoperatrif ağrı kontrolüne katkıda bulunur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 19.02.2018