E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Derleme
Eksojen Antioksidanlar İki Yönü Keskin Kılıçlardır
(Bezmialem Science 2016; 4: 70-75)
DOI: 10.14235/bs.2016.704
Diyabet, Oksidatif Stres ve Endotel Disfonksiyonu
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2145
FONKSİYONEL BESİNLERDEN POLİFENOLLERİN SAĞLIKTA ÖNEMİ
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2486
Özgün Araştırma
Koroner Arter Hastalğında Paraoksonaz-1 Fenotipi ve Ortalama Trombosit Hacmi ile Oksidatif Stres Arasındaki İlişki
(Bezmialem Science 2015; 3: 24-28)
DOI: 10.14235/bs.2015.492
Genç ve Yaşlı Sıçanlarda Kadmiyumun Yol Açtığı Böbrek Hasarına Karşı Kurkuminin Koruyucu Etkileri
(Bezmialem Science 2016; 4: 92-98)
DOI: 10.14235/bs.2016.788
Farelerde Yüksek Doz İsotretinoin Uygulamasının Yol Açtığı Kalp Dokusu Hasarına Karşı Silymarinin Olası Etkilerinin Araştırılması
(Bezmialem Science 2016; 4: 43-50)
DOI: 10.14235/bs.2016.682
Radyasyonlu Ortamlarda Çalışan İnsanlarda İyonize ve Non-İyonize Radyasyonun Oksidatif Stres ve Antioksidan Seviye Üzerindeki Etkileri
(Bezmialem Science 2016; 4: 106-109)
DOI: 10.14235/bs.2016.872
İnsan Model Organizmada Peroksiredoksin 6 Geni rs41055489 Varyasyonunun Oksidatif Stres Mekanizmasına Etkileri
(Bezmialem Science 2015; 3: 37-42)
DOI: 10.14235/bs.2015.542
Diyabetik Hastalarda Median Sinir Anatomisinin Ultrason Eşliğinde Değerlendirilmesi: Kontrollü Çalışma
(Bezmialem Science 2018; 6: 27-30)
DOI: 10.14235/bs.2017.1288
Diyabetik Ayak Sendromu ve Tip 2 Diabetes Mellitus’da İnflamasyonun Bir Göstergesi Olarak İnterlökinler
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2077
İnsülinoma INS-1 Hücrelerinde Hücre Çoğalması, Apoptoz ve Oksidatif Stres Üzerine Camellia sinensis Ekstraktının Etkileri
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2287
Asemptomatik Diyabetes Mellituslu Hastalarda Supraspinatus ve Biceps Tendonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.1552
Tip 2 Diyabet Hastalarında Vildagliptin Tedavisinin Portal Ven Basıncı ve Hepatosteatoz Üzerine Etkisi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1050
Olgu Sunumu
İzole Altıncı Kranial Sinir Paralizi Etyolojisinde Zona ve Diyabet Birlikteliği Olan Bir Olgu
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.1766
İzole Altıncı Kranial Sinir Paralizi Etyolojisinde Zona ve Diyabet Birlikteliği Olan Bir Olgu
(Bezmialem Science 2018; 6: 317-319)
DOI: 10.14235/bs.2018.1766
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018