E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Derleme
Diyabet, Oksidatif Stres ve Endotel Disfonksiyonu
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2145
FONKSİYONEL BESİNLERDEN POLİFENOLLERİN SAĞLIKTA ÖNEMİ
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2486
Özgün Araştırma
Koroner Arter Hastalğında Paraoksonaz-1 Fenotipi ve Ortalama Trombosit Hacmi ile Oksidatif Stres Arasındaki İlişki
(Bezmialem Science 2015; 3: 24-28)
DOI: 10.14235/bs.2015.492
Radyasyonlu Ortamlarda Çalışan İnsanlarda İyonize ve Non-İyonize Radyasyonun Oksidatif Stres ve Antioksidan Seviye Üzerindeki Etkileri
(Bezmialem Science 2016; 4: 106-109)
DOI: 10.14235/bs.2016.872
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018