E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Akut Koroner Sendromun Erken Evresinde Ölçülen İnflamasyon Belirteçleri ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının Syntax Severity Skoru ile Ölçülen Koroner Arter Darlığı Üzerinde Prediktif Etkisi
(Bezmialem Science 2017; 5: 56-60)
DOI: 10.14235/bs.2016.790
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018