E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Derleme
Kanser Rehabilitasyonunda Palyatif Yaklaşımın Yeri ve Önemi
(Bezmialem Science 2014; 2: 31-37)
DOI: 10.14235/bs.2013.213
Nöral Krista Hücreleri ve Tümör Hücre Metastazına Genel Bakış
(Bezmialem Science 2016; 4: 65-69)
DOI: 10.14235/bs.2016.715
Özgün Araştırma
Konya İli, Bozkır İlçesinde Meme Kanseri Tarama İle İlgili Bilgi ve Davranışların Değerlendirilmesi, Kesitsel Anket Çalışması
(Bezmialem Science 2016; 4: 19-24)
DOI: 10.14235/bs.2015.674
Larengofissür Kordektomi - Sınır Pozitifliği ve Sürvi Değerlendirmesi
(Bezmialem Science 2016; 4: 56-59)
DOI: 10.14235/bs.2016.643
Ehrlich Asit Karsinomu Oluşturulmuş Farelerde Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları (HIFU) Etkinliğinin in vivo Araştırılması
(Bezmialem Science 2017; 5: 168-174)
DOI: 10.14235/bs.2017.1417
Primer Akciğer Kanserinde Etyolojik Faktör Olarak Helicobacter Pylori
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1891
Ehrlich Asit Karsinomu Oluşturulmuş Farelerde Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları (HIFU) Etkinliğinin in vivo Araştırılması
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1417
Olgu Sunumu
Erken Evre Mide Kanseri Nedeniyle Laparoskopik Total Gastrektomi Yapılan Hastada Geç Komplikasyona Bağlı Mortalite Nedeni; İnternal Herniasyon
(Bezmialem Science 2017; 5: 44-46)
DOI: 10.14235/bs.2016.905
Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi Yapılan Hastada Nadir Bilateral Hepatik Arter Anomalisi (Michel Tip Sınıflandırılamayan)
(Bezmialem Science 2017; 5: 142-144)
DOI: 10.14235/bs.2017.1104
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 19.02.2018